Analiza składu ciała – pomiaru tkanki tłuszczowej Opole

W gabinecie posiadamy profesjonalny analizator (certyfikat medyczny) składu ciała Tanita MC-580. Analizator umożliwia wykonywanie pełnego pomiaru komponentów składu ciała oraz monitorowanie zmian w czasie. 8 elektrod umożliwia wykonanie precyzyjnego i kompletnego pomiaru całego ciała oraz pomiaru segmentowego (dla prawej i lewej ręki, prawej i lewej nogi oraz korpusu osobno).Urządzenie wykorzystuje do pomiaru tkanki tłuszczowej technologię BIA, opartą na mierzeniu rezystancji i reaktancji ciała człowieka. Metoda BIA (analizy bioimpedancji elektrycznej ciała ludzkiego) pozwala wykonywać bardzo precyzyjne pomiary składu ciała. Pomiar jest bezbolesny i trwa 40 sekund. Interpretacja wyników omawiana jest podczas tej samej wizyty.

Odczyt parametrów pomiarowych dla całego ciała zawiera:

Analiza segmentowa (prawa i lewa noga, prawa i lewa ręka oraz korpus osobno):